Nastavení MySQL přístupu (databáze)

Informace k MySQL přístupu při hostingu externích aplikací spravovaných Vámi nebo jiným dodavatelem.

Přihlášení do databáze Vaší aplikací

Vaše webová aplikace použije následující údaje:

 • MySQL server: localhost (aplikace musí běžet na našem serveru)
 • login / uživatelské jméno: např. lt123456
 • heslo: Vaše MYSQL heslo
 • název databáze: např. lt123456db
 • produkční přístupy nejsou určeny pro testování a ladění aplikace

V případě potřeby dalších databází na stejné doméně nás kontaktujte.

Webové rozhraní

 • pro přístup k databázi můžete využít webové rozhraní Adminer
 • adresa rozhraní: sdělíme na požádání
 • omezení přístupu: sdělte nám svoji IP adresu, pro kterou bude přístup povolen
 • přihlašovací údaje: login a heslo stejné jako viz výše

Upozornění na náročnost

Systém na serveru automaticky monitoruje náročnost jednotlivých databází. Při nevhodném zatěžování serveru, které by mohlo mít vliv na plynulý běh ostatních zákazníků, může dojít k automatickému pozastavení Vašeho webu.

Žádáme Vás, abyste

 • naše servery nevyužívali pro testování a ladění Vašeho webu
 • nenahrávali neznámé aplikace, kde si nejste jisti jejich fungováním
 • neexperimentovali a jakkoliv nepřetěžovali servery

Pro zajištění plynulosti služeb si vyhrazujeme možnost preventivně odstavit část nebo celý hosting, pokud by měl nežádoucí vliv na chování serveru.

V případě, že je Vaše aplikace příliš náročná, bude pro Vás vhodnější individuální řešení formou odděleného serveru s takovým výkonem, jaký budete potřebovat. Nemusíte pak brát ohledy na ostatní hostingy na serveru. Pro tyto potřeby nás prosím kontaktujte.

Chci web od LTweb!

Pojďme se setkat, rádi Vám pomůžeme.

Ukázat naše práce Kontaktujte nás
Jméno
E-mail
Telefon
Zpráva