Nastavení poštovních schránek (e-maily)

Webmaster domény nebo hlavní správce stránek má k dispozici jednoduché webové rozhraní pro vytváření e-mailových schránek ve tvaru cokoliv@vasedomena.xy , včetně provádění jejich nastavení.

(Toto není návod pro uživatele jednotlivých e-mailů, ti se k nastavení svého mailu dostanou zde - změna hesla, stahování pošty, čtení přes web, nastavení přesměrování.)

Přístup k nastavení e-mailových schránek

Je to hlavní přístup pro nastavení jednotlivých e-mailových adres, které na Vaší doméně používáte:

 • webová adresa: https://mail.LTweb.cz
  nebo https://mail.vasedomena.xy [*] (např. https://mail.pizzadvorak.cz)
  ! využívejte zabezpečený přenos s https na začátku (u adresy s názvem Vaší domény případně přijměte nabídnutý certifikát)

   
 • jméno pro přihlášení = Vaše doména: vasedomena.xy
  (název domény bez www, např. pizzadvorak.cz)
   
 • heslo pro přihlášení: Vaše hlavní heslo pro správu e-mailů
  (obdrželi jste ho od nás e-mailem; pokud ho nemáte Vy, obraťte se na hlavního správce Vašich stránek)

Tím jste se dostali na stránku s přehledem všech existujících e-mailových adres a možnostmi jejich úprav.

Základní práce

 • vytvoření nové adresy - odkaz Nová poštovní schránka (pod seznamem existujících)
 • změna základního nastavení schránky - odkaz Upravit
 • změna nastavení automatické odpovědi - odkaz Automatická odpověď
 • vypnutí/zapnutí schránky (a limity, které nedoporučujeme měnit) - odkaz Nastavení
 • zrušení e-mailové adresy - odkaz Vymazat
 • nastavení spamového filtru, které ale nedoporučujeme měnit - odkaz SpamAssassin

Možnosti nastavení

Při zakládání nebo úpravě (pod Upravit) e-mailové schránky nastavte:

 • jméno uživatele - je e-mailové adresa, např. uživatel "info" je e-mail info@vasedomena.cz
 • informace o uživateli - poznamenejte si např. kro schránku používá, apod.
 • heslo - zvolte uživateli výchozí bezpečné heslo, nepoužívejte jednoduchá slova! (každý uživatel si pak heslo může sám změnit, o práci uživatelů viz. oddíl Nastavení - E-maily)
 • přesměrování (i kopie, viz dále) - buď vyberte ze seznamu existující e-mail na Vaší doméně, nebo do textového pole napište jakékoliv jiné e-mailové adresy

Kopie vs. přesměrování

Můžete nastavit nekonečné množství e-mailů, kam bude pošta z e-mailové schránky poslána.

Zároveň můžete nastavit, jestli po tomto poslání pošta ve schránce zůstane (tedy půjde o kopii, zůstane v původní plus se ještě poslala dál) nebo nezůstane (tedy půjde o přesměrování, dál se přeposlala, ale ve schránce nezůstala)

Rozdíl mezi kopírováním a přesměrováním určíte zapnutím nebo vypnutím schránky, které najdete pod odkazem Nastavení, položka Stav = Zapnout / Vypnout.

Pro Vaši snadnou kontrolu - vypnuté e-mailové schránky (tzn. které přepošlou dál, ale poštu u sebe dál neukládají) jsou na přehledu existujících e-mailů zobrazené červeně, aktivní zeleně.

Dlouhodobé uchovávání pošty

Webmaster by měl upozornit všechny uživatele e-mailových schránek, že není vhodné je používat k trvalému skladování pošty, to po čase způsobí přeplnění a znefunkčnění. E-mailové schránky by neměly obsahovat tisíce e-mailů s velikostí stovek megabytů.

Pokud potřebujete ponechávat poštu na serveru, například kvůli jejímu sdílení, nastavte si dobu uchovávání pošty na serveru například na 14 dnů (většina poštovních programů to umožňuje), nikoliv neomezeně.

Upozornění při zakládání webhostingu

Abychom mohli aktivovat mailserver Vaší domény, je nutné s námi před tím vést komunikaci přes jiný mail než něco@vasedomena.xy, jinak by až do provedení přesunu domény nebylo možné z naší strany odpovědět.


* - údaj je funkční až po nasměrování DNS na náš server. Do té doby je nutné použít ostatní uvedené (dočasné) adresy, které nejsou vázány na název Vaší domény.

Chci web od LTweb!

Pojďme se setkat, rádi Vám pomůžeme.

Ukázat naše práce Kontaktujte nás
Jméno
E-mail
Telefon
Zpráva