Vytvoření a nastavení e-mailových schránek

Informace pro hlavního správce / IT pracovníka, jak založit e-mailové schránky pro jednotlivé uživatele ve Vaší společnosti přes hlavní přístup k nastavení e-mailů.

(Toto není návod pro jednotlivé uživatele e-mailů, jak se dostat k poště. Informace k používání jednotlivých e-mailových schránek ZDE - změna hesla, nastavení poštovního programu, přístup k poště web, nastavení přesměrování.)

Hlavní přístup k nastavení e-mailových schránek

Zde vytvoříte jednotlivé e-mailové schránky, adresy uživatelů, na Vaší doméně ve tvaru uzivatel@vasedomena.cz :

 • webová adresa - běžný hosting: https://mail.LTweb.cz
 • webová adresa - oddělené servery: https://XXX.LTweb.cz/mail (za XXX použijte název Vašeho serveru)
   
 • jméno pro přihlášení = Vaše doména: vasedomena.xy
  (tj. název domény bez www, např. pizzadvorak.cz)
   
 • heslo pro přihlášení: Vaše hlavní heslo pro správu e-mailů
  (obdrželi jste ho od nás e-mailem nebo SMS; pokud ho nemáte Vy, obraťte se na hlavního správce Vašich stránek)

Tím jste se dostali do správy všech existujících e-mailových adres a k možnosti založit nové.

Základní práce

 • vytvoření nové adresy - odkaz Nová poštovní schránka (pod seznamem existujících)
 • změna základního nastavení schránky - odkaz Upravit
 • změna nastavení automatické odpovědi - odkaz Automatická odpověď
 • vypnutí/zapnutí schránky (a limity, které nedoporučujeme měnit) - odkaz Nastavení
 • zrušení e-mailové adresy - odkaz Vymazat
 • nastavení spamového filtru, které ale nedoporučujeme měnit - odkaz SpamAssassin

Možnosti nastavení

Při zakládání nebo úpravě (pod Upravit) e-mailové schránky nastavte:

 • jméno uživatele - je začátek e-mailové adresy, např. uživatel "info" je e-mail info@vasedomena.cz
 • informace o uživateli - poznamenejte si např. kdo schránku používá
 • heslo - zvolte uživateli výchozí bezpečné heslo, nepoužívejte jednoduchá slova; doporučujeme min. 10 znaků s kombinací písmen, číslic i ostatních znaků (každý uživatel si pak heslo může sám změnit, o práci uživatelů viz. oddíl Nastavení - E-maily)
 • přesměrování (i kopie, viz dále) - buď vyberte ze seznamu existující e-mail na Vaší doméně, nebo do textového pole napište jakékoliv jiné e-mailové adresy

Kopie a přesměrování

Můžete nastavit jeden i více e-mailů, kam bude doručená pošta z e-mailové schránky zkopírována/přesměrována.

Adresy zadejte v části přesměrování (použijí se všechny zadané).

Volbou Stavu schránky na Zapnuto nebo Vypnuto rozhodnete o tom, zda půjde o kopii (provedou se zadaná přesměrování plus se e-mail uloží) nebo jen přesměrování (prevedou se zadaná přesměrování, ale v této schránce se e-mail neuloží). Tato volba je pod odkazem Nastavení, položka Stav = Zapnout / Vypnout. Do vypnuté schránky se uživatel ani nepřihlásí.

Pro Vaši snadnou kontrolu - vypnuté e-mailové schránky (tzn. které přepošlou dál, ale poštu u sebe dál neukládají) jsou na přehledu existujících e-mailů zobrazené červeně, aktivní zeleně.

Aliasy

Pokud chcete, aby jedna e-mailová schránka přijímala e-maily z více adres:

 • založte (jednu hlavní) e-mailovou schránku dle informací výše (např. novak )
 • v části Aliasy založte ostatní názvy (např. david.novak ) a nastavte její aliasování k existujícímu e-mailu (k novak )
 • e-maily odeslané na aliasy se pak budou chovat, jako by byly odeslány na hlavní adresu

Dlouhodobé uchovávání pošty

Webmaster by měl upozornit všechny uživatele e-mailových schránek, že není vhodné je používat k trvalému skladování pošty, to po čase může způsobit přeplnění a citelné zpomalení, případně až znefunkčnění některých funkcí. E-mailové schránky by neměly obsahovat tisíce e-mailů nebo dosahovat velikostí stovek megabytů.

Pokud potřebujete ponechávat poštu na serveru, například kvůli jejímu sdílení, mohou si uživatelé s protokolem POP3 nastavit dobu uchovávání pošty na serveru například na 30 dnů (většina poštovních programů to umožňuje), nikoliv neomezeně.

E-maily přesunuté do složky Koš (tak se chová běžné mazání):

 • Ze složky Koš (Trash) server automaticky odstraňuje e-maily starší než 60 dní (od doručení).
 • Ručně lze koš smazat ve Vašem poštovním programu, nebo vysypat přes webové rozhraní pošty.

Upozornění, pokud k nám zároveň přesouváte doménu

Komunikujte s námi z e-mailu, který není pod přesouvanou doménou. Jinak by až do provedení přesunu domény nebylo možné z naší strany odpovědět, respektive nebylo by jednoznačné, do které schránky (u nás nebo mimo nás) se má naše odpověď doručit.

Chci web od LTweb!

Pojďme se setkat, rádi Vám pomůžeme.

Ukázat naše práce Kontaktujte nás
Jméno
E-mail
Telefon
Zpráva